Stanley, Rose-Hill: Retrouv Enn Zom Pandi Dan So Lakaz

Enn veyikil lapolis ti stasyone divan lakaz lafami V. ki trouv Suddoo lane, Stanley Rose-Hill. Sa finn atir latansyon bann vwazin yer, Mardi le 24 Oktob, ver 11hr20.

Bann polisie ti mande sur plas ek zot inn dekouver lekor san lavi G.V. ki ti ena 54 an.

Viktim-la ti ena enn lakord otour so likou ki ti akrose lo baro enn lafenet. Kadav-la inn transporte lamorg lopital Victoria dan Candos.

Dr Sudesh Kumar Gungadin, sef departman mediko-legal lapolis, inn pratik enn otopsi ek finn atribue dese viktim-la swit a enn asphyxi par pandezon.

Lapolis Rose-Hill inn ouver enn lanket lo sa zafer-la.

Comments

comments