Vacoas: Akil “Mo fam trayir mwa enn mwa avan maryaz ek ena ti bebe pou enn lot zom”

Akil* (non fiktif), ki ena 27 an ek abit Vacoas, inn apros nou azordi pou rakont so douler. Li anvi partaz so mezavantir avek zot tou ek demann konsey. Li dir li ek so bann paran dan enn gran soufrans apre ki fam li kontan inn trayir li enn mwa avan zot maryaz relizyon.

Akil rakonte: “Sa fer plizir lane ki nou kontan ek nou bann paran ti okouran nou relasyon. Tou ti pe al korek ziska nou finn tonb dakor pou marye. Res enn mwa pou nou maryaz ek mo ti fini aste tou zafer ki finn kout mwa Rs 1 million. Mo finn pran boukou det pou resi fer tou.”

Nou viktim dir ki li nepli fer konfians bann fam azordi-zour. Se enn gran sok ek enn gran soufrans ki li pe experyanse. So bann paran byin trist. Pandan so fam so groses, fam-la so bann paran inn dir Akil ki li pa Moris ek finn al Singapore akoz enn zafer byin irzan.

“Kan monn al rod li lakaz kot li, so bann paran dir mwa linn al Singapore. Isi, zot inn kasiet li dan zot lakaz akoz so groses. Ek apre ki monn al kone ki li pa Singapore ek Moris mem. Li finn gengn enn ti bebe ki mo kone pa pou mwa sa. Monn aprann ki li ena enn lot zom dan so lavi,” Akil konfie.

Tou inn fini ant zot ek Akil inn koumans gengn depresyon. Li dir ki omwin fam-la pa ti bizin fer malonet ek dakor pou fer maryaz. “Kifer linn atann mwa aste tou zafer pou sove? Kifer li pann dir mwa fran ki ena enn lot zom dan so lavi?,” Akil demande.

Depi sa, Akil so ex-fam pa finn pran kontak avek li ek dapre li, linn al viv kot papa so ti bebe. Ki zot konsey Akil ? Eski li pou resi surviv sa bann moman depresan-la? Met enn komanter anba ek li pou lir. Mersi lepep.

Comments

comments