[Video] Kours Pourswit Vacoas: Lapolis Aret 4 Personn

Ti kouma dir enn fim aksyon. Finn ena enn kours-pourswit azordi, Merkredi le 25 Oktob, ant Curepipe ek Vacoas. Finn ena plizir kolizyon ek kat arestasyon.

Tou inn koumanse par enn sinp kontrol routie Curepipe. Sofer enn fourgonet dan ki ti ena trwa lezot personn pa finn arete. Divisional Support Unit depi Central Division inn koumans enn kours pourswit.

Video:

Ladrog

Pandan sa kours pourswit-ki finn swiv, sofer fourgonet-la inn tap avek bann lezot veyikil. Anplis, bann okipan veyikil-la inn zet bann sering ek enn flakon deor. Lapolis soupsone ki sa kontenir metadonn.

Finalman, kours pourswit-la inn fini Vacoas. Lapolis inn aret kat okipan fourgonet-la.

Comments

comments