[Video] Meurtre Trou-aux Biches: “Mo ti dan loto ler zot finn touy misie-la”

Ti 13hr20 kan enn Toyota Prado, andan bann limie Major Crime Investigation Team (MCIT) ek sispe Jean Jacques Russie, fer zot lantre dan linpas ki amen nou ziska Villa Lotus ki trouv dan Trou-aux-Biches yer, Mardi le 24 Oktob.

Sispe-la bizin, pandan sa lexersis-la, explik bann anketer rol ki li finn zoue dan sa agresyon mortel Rabin Kumar Tohobul, dan lanit le 11 Oktob.

Enn dispozitif sekirite inportan ti met sur plas. Bann eleman Special Supporting Unit, ki byin arme, ti deza sekiriz bann perimet.

Jean Jacques Russie rakont bann anketer ki li ek so bann konplis ti pans pou kokin dan pansyona-la ek so kouzin Dean Goldring ti mem loue enn Suzuki Swift pou komet sa forfe-la.

“Li ti donn mwa Rs 6000 pou mo kondwir loto-la.” Kan finn ariv pansyona-la, so kouzin inn dir li atann dan loto-la. “Lerla Dean, so fam avek enn lot dimoun finn rantre.” Li afirme ki li pa kone ki finn pase andan. “Mo ti dan loto letan zot finn touy boug-la.”

Video:

Kan so bann konplis inn sorti depi pansyona-la, zot ti ena enn kof-for ek bann kamera surveyans. “Lerla nou finn al zet tou enn pon dan Calebasses.”

Jean Jacques Russie inn, pandan sa lexersis rekonstitusyon-la, indik bann anketer plas exak kot ti ale dan Calebasses.

Comments

comments