Agresyon Barbar Lenor: Urvashi Joygobhin “Si sef-degar-la pa vini, mo fini mor..”

Urvashi Joygobhin, 20 an ek ansint 8 mwa, dir li finn viktim enn akt barbar ek enn tantativ meurt. Li alegue ki so mari, avek led enn konplis, inn agres li sovazman ek abandonn li omilie enn karokann dan lenor, pa lwin avek lopital Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSRN) dan Pamplemousses, dan lanwit Mardi le 24 ziska Merkredi le 25 Oktob.

Urvashi dir ki li finn gengn bate kout bar feray, zot inn atas li avan abandonn li dan karokann omilie lanwit ant Mardi ek Merkredi.

Se so mari ek enn konplis ki finn fer sa akt barbar-la ek Urvashi ansint. Viktim-la dir ki se gras a enn sef-degar ki finn retrouv li dan karokann yer gramatin ver 5hr.

Li finn telefonn lapolis ek lanbilans ki finn transport li an irzans lopital SSRN ki ti pre avek plas li finn agrese.

Lapolis pe aktivman rod so mari ek konplis-la. Enn lanket finn ouver pou fer lalimiyer lo sa zafer-la.

Dapre Urvashi, so mari inn koumans agres li ek fors li pou fer bann fos alegasyon vol kont enn zen abitan Mare d’Australia ki ena 18 an. Apre, li finn demann so madam pou fer bann fos alegasyon kont enn lot personn.

Comments

comments