Albion: Walid 29 An Lapes Enn Tilapia Zean

Walid dir zame li finn trouv enn zafer parey. Li ti al lapes laplaz Albion Merkredi le 18 Oktob. Sa abitan Camp-Levieux, Rose-Hill-la pa ti san dout atann a enn surpriz parey.

Mo kamarad ek mwa nou al Albion souvan lanwit pou lapes. Sa lanwit-la, kouma nou pa finn gengn naryin, mo kamarad inn propoz mwa pou al lapes kot enn lariviyer ki trouv pre avek baraswa larezyon,” zen zom 29 an-la rakonte.

“Mo kamarad-la inn lapes enn tilapia zean, Li ti gro. Zame mo finn trouv sa tay tilapia-la Moris. Bann tilapia normalman pez lor 150 gram me sannla pez 1,5 kilos,” Walid konfie. Tou le-de kamarad inn lapes sis lezot tilapia, preske mem tay, dapre nou interlokuter.

Enn fwa zot inn rant kot Wahid mem, tou le-de kamarad finn rant dan lakwizinn pou prepar bann pwason-la. “Nou finn deguste tilapia zean-la an premie. Enn morso ti mem tay avek bann tilapia normal-la. So gou ti extra. Pa kapav bliye sa zame,” Walid konklir.

Comments

comments