Atousman Sexuel: Christine 15 An “Mo mama amen mwa kot enn misie…”

Eski sa mama lafami-la inn rod met so prop tifi dan prostitusyon? Se samem kesyon ki dimoun pe poze apre bann alegasyon sa zen tifi 15 an-la.

Li finn port plint pou atanta a-lapuder stasyon lapolis Port-Mathurin Lindi le 23 Oktob. Li ti akonpanie avek enn ofisie depi Family Protection Unit.

Zen tifi-la alegue ki Zanvie sa lane-la, so mama inn propoz li pou al fer enn ti promenad. Li finn aksepte. Mama ek tifi inn retrouv zot pre kot lakaz enn zom ki ena 50 an parla.

Zen tifi andan lakaz, mama andeor lakaz

Mama-la finn koz avek zom-la ek par laswit, misie-la inn invit zen adolesant-la andan lakaz. Lerla mama-la inn kas enn poz andeor.

Zom-la inn amen adolesant-la dan enn lasam kot li finn fer bann atousman sexuel avek li. Li finn sorti depi lakaz-la me zom-la inn swiv li. Li finn gengn enn dialog avek zen tifi-la so mama.

Dapre zen tifi-la, li finn trouv misie-la donn so mama enn som larzan. Par laswit, mama ek tifi inn retourne. Lapolis inn koumans enn lanket lo sa zafer-la pou fer lalimiyer lo sa.

Comments

comments