[Audio] Yashna, Ansint 8 Mwa: “Mo mari inn tortur mwa akoz monn refuz fer fos alegasyon viol”

Yashna J., 20 an, dan enn leta sal. Zen fam-la, ki ansint 8 mwa, inn agrese par so mari akoz li finn dir li akiz enn zen zom pou viol.

“Linn atas mwa ek tortur mwa akoz linn formul bann fos alegasyon kont sa zen zen-la,” Yashna J. afirme.

Zen zom-la enn abitan Mare-d’Australia ki ena 18 an. Li aktuelman dan koma dan lopital Flacq apre ki li finn agrese par mari Yashna J. le 11 Oktob.

Li kone ki li reserse par lapolis pou sa tantativ meurt-la, li finn al kasiet dan Plaine-Magnien.

“Li ti sou linflians lalkol ek ti pe fors mwa pou dir ki enn zen zom ki li finn agrese inn esay viol mwa. Li ti anvi anrezistre mo versyon lo so telefonn portab,” zen fam-la rakonte.

Li finn refize akoz li dir: “garson-la pa finn fer naryin avek mwa”. Li finn araze ek mari Yashna J. inn koumans donn li koutpwin. Dapre bann dir zen fam-la, enn lot individi ti prezan moman bann fe.

Audio:

Misie Yashna ek so konplis aktivman reserse par lapolis.

Comments

comments