Cité Riambel, Surinam: Johalella 17 An Porte Mankant

Lafami Affock ki abit cité Riambel, Surinam pe viv dan enn traka depi trwa semen. Tousala akoz zot tifi Johalella, enn etudiant ki ena 17 an, pa finn donn oken sign lavi depi le 5 Oktob. Se akoz samem zot inn raport so disparisyon stasyon lapolis lokalite.

Si zot ena kit informasyon lo sa etudiant-la, kontakte lapolis lo nimero swivan: 999, 208 0034 ousa 208 0035.

Enn ti informasyon zot done kapav sap enn lavi.

Comments

comments