Kours Pourswit Spektakiler Vacoas: 4 Sispe-la Retrouve Liberte

Zot inn konparet divan mazistra Prayag-Rajcoomar lakour Curepipe azordi apremidi, Zedi le 26 Oktob. Enn akizasyon ‘possession of drugs’ inn retenir kont zot. Sa zafer-la inn ranvwaye pou le 6 Mars lane prosin.

Enn video inn fer buzz lo internet yer ek nou kapav trouv enn veyikil lapolis deryer enn fourgonet dan ki sa 4 sispe-la ti ete.

Se enn kours pourswit ki finn dure pandan 20 minit. Fourgonet-la inn tap avek plizir veyikil ek bril robo plizir fwa dan sa kours fol-la.

4 malfra-la inn interpele pre kot moske Modern dan Vacoas. Inn trouv sering ek metadonn dan zot posesyon.

Comments

comments