Lesud: L’adsu Derasinn 160 Pie Gandia

160. Se nomb plant gandia ki finn derasine pandan bann operasyon gandia dan lesud, Mardi le 24 Oktob, par Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) ek Helicopter Squadron.

Dan enn premie tan, dapre bann informasyon ki zot inn gengne, elikopter lapolis inn survol larezyon Saint-Hubert, dan enn lexersis reperaz.

Lo enn terin vag, bann pie gandia finn dekouver.

L’adsu inn mande lo bann plas indike. Total, 143 plan gandia ki mezir ant 5 ek 25 santimet finn derasine.

Alos ki Helicopter Squadron inn pourswiv so operasyon dan larezyon Deux-Bras, enn plantasyon gandia finn repere.

Enn lekip brigad Southern Division finn al sur plas. Bilan: 17 pie gandia ki mezir ziska enn met finn derasine.

L’adsu inn ouver enn lanket pou remont ziska bann kiltivater.

Comments

comments