Rose-Hill: Ann Pey Rs 33 000 Pou Enn Set Sofa Me Guet Ki Arive Apre 3 Mwa

Ann, ki ena 40 an ek abit Trèfles, finn aste bann kanape pou so salon dan enn magazin ki trouv dan Rose-Hill. Ti an Desam 2015. Sof ki trwa mwa apre, bann kwir lo sofa-la inn koumans desire. Azordi, tou inn sorti. Bann meb-la inn kout li Rs 33 000 ek Ann bizin regle ankor Rs 12 000.

An Desam 2016, li finn al magazin-la pou aste enn lili superpoze pou so bann zanfan. Me lili-la ti mank enn lesel pou ki so garson grinpe pou al lao. Enn an apre, li pa finn resevwar lesel-la.

Proprieter magazin-la inn promet li enn lesel an dibwa, alos ki lili-la an metal. Apre, kan li finn trouv garson madam-la, enn responsab dir ki li pa pou bizin enn lesel. Pourtan, Ann finn pey enn lili superpoze konpletman ki finn kout li Rs 11 900. Li res Rs 2 900 pou ranbourse.

Sa ka sofa defektue-la inn raporte Consumer Affairs Unit le 25 Oktob dernie. Dan enn dokiman ki finn signe par enn ofisie A. Appadoo-Jheengut, li finn mansyone: “We will now proceed to court with the matter.”

Kontakte par explik ou ka, enn anplwaye (patron ti absan dan magazin) inn promet pou al kot kliant-la Merkredi le 25 Oktob pou enn konsta avan soumet enn rapor avek so patron. “Enn promes ki finn fer depi 2 an,” Ann dir.

Comments

comments