Baie-du-Tombeau: Enn Operasyon Crackdown Fer 6 Arestasyon

Ti ena mobilizasyon lapolis lo Baie-du-Tombeau yer gramatin, Zedi le 26 Oktob, pou enn operasyon crackdown. Bilan: 6 personn ki ena ant 18 an ek 29 an finn arete par lapolis.

Zot soupsone pou plizir vol dan larezyon. Dayer, zot inn avoue 13 vol ki ti raporte stasyon lapolis Baie-du-Tombeau.

Dezer dimatin Zedi. Plizir unite lapolis inn debark dan Baie-du-Tombeau. Ti ena prezans Criminal Investigation Division, Metropolitan Division (north), Divisional Crime Intelligence Unit, GIPM, Special Supporting Unit, Warrant Squad lokalite, Police Dog Section.

Bann abitan inn soke ek panike. Bann limie inn met lamin lo 6 zom. Parmi ti ena enn zen zom 22 an abit laba mem; enn residivist 29 an ki abit Vallée-Pitot; enn mekanisyin 18 an ki abit li osi Vallée-Pitot, enn Event Consultant 27 an ki abit Quartier-Militaire; ek de lezot residivist ki abit Baie-du-Tombeau, ladan enn zenes 19 an ek enn souder 25 an.

Comments

comments