La Tour Koenig: Enn Ti Bebe 2 An Aval Dilo Zavel

Sumita Putty pe viv dan gran traka depi yer, Zedi le 26 Oktob. Tousala akoz so tipti tifi 2 an inn aksidantelman aval dilo zavel.

Sa aksidan-la inn prodwir dan so lakaz ki trouv La Tour koenig, li dir dan enn depozisyon stasyon lapolis lokalite.

Tipti zanfan-la inn admet dan lopital Jeetoo kot li finn subir enn lavaz lestoma. Bann medsin afirme  ki leta lasante ti bebe-la stab ek li andeor danze.

Comments

comments