Parsyel No. 18: Yasin Rahimbaccus “Roshi inn koumans koz for ek brit..”

Enn kote, Roshi Bhadain. Lider Reform Party akiz Yasin Rahimbaccus, 24 an, pou agres li verbalman. Sa ler-la li ti pe fer port-a-port dan avenue Telfair, Quatre-Bornes pou eleksyon parsyel ki pou fer le 17 Desam dan no. 18, Belle-Rose-Quatre-Bornes. Lot kote, Yasin Rahimbaccus. Zen zom-la soutenir ki li finn gengn menas par ex-minis servis finansie ek bonn gouvernans, so madam ek bann bouncer…

Sa insidan-la finn prodwir Merkredi le 25 Oktob. Dan so depozisyon avek lapolis Quatre-Bornes, Zedi le 26 Oktob, kont ex-minis pou ‘rogue and vagabond’, Yasin Rahimbaccus explike ki kan zot finn trouv Roshi Bhadain ek so bann partizan vini, plizir lafami lari Telfair inn demann li pou kit sa plas-la ale. Lider Reform Party inn refuze, ek bann zafer inn dezenere.

«Vers 17 h 30-17 h 45, Roshi Bhadain et une vingtaine de personnes sont entrés dans la cour. On leur a dit de s’en aller mais ils ont refusé», zen zom-la indike. Li azoute: «Roshi Bhadain inn koumans koz brit ek for. Apré, zot inn alé.»

Dapre Yasin Rahimbaccus, bann zafer-la pa finn res anplas. Li afirme ki li finn resevwar bann menas avek madam Roshi Bhadain ek bann bouncers. “Je prenais un thé à l’avenue Belle-Rose quand ils se sont approchés de moi, en me menaçant,” li deklare. Dan so depozisyon, li finn egalman dir ki li finn menase par Roshi Bhadain osi.

Kosyon Rs 8 000

Yasin Rahimbaccus finn arete dan lamatine swivan enn plint Roshi Bhadain Merkredi aswar pou agresyon. Li finn konparet divan lakour Rose-Hill sou enn sarz provizwar ‘threatening verbally’ ek inn bizin fourni enn kosyon Rs 8 000.

Dan so versyon, Roshi Bhadain avanse ki li ti pe fer kanpagn lari Telfair, an konpagni so tifi 8 an ek inpe manb Reform Party. Se lamem ki group-la finn agrese verbalman par Yasin Rahimbaccus ek so bann pros. “Ma fille était avec moi. Quelques membres faisaient signer des pétitions. Tout se passait très bien. Arrivés à une maison située avant celle de Yasin Rahimbaccus, nous avons été entourés par le groupe. Ils lançaient des insultes,” li rakonte.

Lo so paz Facebook, lider Reform Party inn par ayer publie enn foto Arvin Boolell. Sa kandida PTr-la ti akonpanie par bann zen, ladan ena Yasin Rahimbaccus.

Arvin Boolell: “Mo fer konfians lapolis”

Interoze lo sa size alterkasyon-la, Arvin Boolell afirme ki li pa pou fer prose Roshi Bhadain. Toutfwa li lans enn apel avek tou saki konserne pou ki konpagn parsyel no. 18 deroul dan kalm ek respe. “Mo fer konfians lapolis ki pou fer travay kouma bizin ek pa pou ena oken provokasyon.”

Par ayer, apre Nomination Day, le 4 Novam, komisyon elektoral pou organiz enn reunion avek tou kandida.

Comments

comments