[Video] Bambous: Trwa Voler Rant Dan Laboutik; Trangle Enn Madam Ek Kokin

Finn ena enn vol avek violans dan Bambous Mardi le 24 Oktob ver midi. Lo enn video nou trouv trwa voler rant dan laboutik-la ek fer sanblan aste enn lartik. Apre enn ti moman, enn parmi ladan trangle madam-la ek lezot koumans kokin.

Apre vol-la, zot inn sove ek madam-la inn telefonn lapolis. Li finn port plint ek sa trwa voler-la aktivman reserse. Saki trist avek nou lalwa, lakour pou donn zot kosyon ek ankouraz vol ankor. Enn madam ti kapav perdi lavi si li pa ti korpere avek sa bann voler-la.

Video:

Sa vol-la inn pas divan lizie bann pasan ek bann lezot komersan akote. Personn pa finn port li sekour ki finn fer bann internot mekontan.

Enn temwin finn dir ki ti ena enn zournalist prezan ek pa finn port madam-la sekour. Ena bann komersan vwazin ti pe riye apre sa vol-la.

Li trist trouv ban sen parey kot personn pa vinn ed so kamarad dan enn moman kot sa madam-la ti kapav perdi lavi.

Comments

comments