[Video] Kursley Chiffonne Mor Dan Aksidan: So Madam “Monn aprann so ex-fam ansint pou li”

Cindy Chiffonne enn fam ki finn abat. So mari Kursley finn mor dan enn aksidan ki finn ariv lo otorout oter Pailles, Lindi gramatin.

Viktim-la inn tap avek enn masinn kan li ti pe travers larout. Linpak-la ti for ek violan ek viktim-la inn mor sur lekou. Li les deryer li enn vev ek 7 zanfan, ladan 3 depi so premie maryaz.

Video:

Trwa zour apre sa dram-la, Cindy konfie ki li finn soke kan linn aprann ki ex-fam so mari inn afirme ki li ansint 7 mwa ek papa-la se Kursley.

Comments

comments