Aksidan Spektakiler Lo Ronpwin Sodnac

Enn aksidan spektakiler finn prdwir azordi, Samdi le 28 Oktob, lo ronpwin Sodnac, ver 9hr gramatin.

Dapre bann temwin sa sen-la, sofer loto-la ti sou linflians lalkol. Me pankor konfirme ler finn ariv aksidan-la. Lapolis pa ti ankor mande sur plas ek pa ti ankor pran so depozisyon ek fer alkol test avek li.

Erezman, finn ena zis bann dega materyel ek aksidan-la pa finn fer oken blese grav. Lapolis inn ouver enn lanket.

Comments

comments