Canot, Petite-Rivière: Enn Vie Dimoun Refize Linn Fer Atousman Sexuel Lo Enn Tifi 6 An

Kat sarz atousman sexuel lo enn tifi 6 an pez lo li. Prose Kishto Dunny Sirkissoon, konu kom Bagen, finn apele Merkredi le 25 Oktob, dan lakour intermediyer divan mazistra Niroshni Ramsoondar. vie dimoun-la klam so inosans: “Non, li pa enn viktim. Si li ti viktim, li pa ti pou surviv…”

Dapre akt akizasyon, li finn komet bann atousman sexuel lo so zen vwazinn, ant 2010 ek 2013.

Li ti an Std 1 kan linn koumans sa. Se kan tipti tifi-la inn fail Std 4 ki bann-la finn dekouver ki pe pase. So mama inn poz li boukou kesyon pou konpran ki pa pe pas byin, ek tipti tifi-la inn fini par avoue ki Bagen ti pe fer atousman lo li.

Pandan so kont-interogatwar Merkeedi, sa abitan Canot, Petite-Rivière-la inn nie tou akizasyon ki finn portek ont li. “Li vre ki tan-an-tan li ti pe vinn kot mwa kan li ti tipti, me mo pa finn komet oken atanta a-la-puder.” Li azoute ki tipti tifi-la inn aret frekant so lakaz kan linn rant lekol primer.

“Ek si mo dir ou ki akt-la inn komet enn Samdi?” Me Rishi Hurdowar lanse, depi buro direkter pourswit publik. Akize-la reponn ki se inposib akoz Samdi li al lekours.

Par ayer, dan lakour Merkredi, Kishto Dunny Sirkissoon inn revinn lo bann eleman so depozisyon avek lapolis ek finn azout ankor kitsoz.

Par exanp, li pa ti dir bann ofisie ki li ti an move term avek lafami tipti tifi-la.

Me dan lakour, akize-la inn deklare ki bann manb sa lafami-la dwa li larzan ek pou sa rezon lamem ki tipti tifi-la inn fer bann alegasyon kont li.

Dunny Sirkissoon inn fer kone ki so madam res lakaz ansam avek li ek li inposib pou li fer enn akt parey.

Me Hurdowar inn fer remarke ki ‘sa lepok-la, ou madam ti pe al fer plantasyon ek ou ti tousel avek tipti tifi-la. Aster dan lakour ou pe azout enn nouvo eleman. Explik nou tousala.” Dunny Sirkissoon inn zistifie li ek dir ki li ti blie azout sa bann eleman-la kan li ti arete.

Pledwari avoka defans, Me uttam Hurnauth, ek rekizitwar Me Rishi Hurdowar, avoka parke, pou fer le 11 Desam.

Comments

comments