[Exclusive] Curepipe: Vimal 17 An “Monn al kontan mo miss lekol. Li si li kontan mwa”

Vimal* (non fiktif), ki ena 17 an ek abit Curepipe, inn apros nou azordi pou rakonte ki ena dan so leker ek demann konsey avek nou. Li dir ki linn tonb amoure avek so miss lekol, nou denom li Ashita* (non fiktif) ek ena 22 an, ek so latet fatigue.

Vimal konfie avek nou: “Sa fer 1 an nou ansam, nou kontan nou kamarad. Nou pa deklar nou lamour dan kolez ki mo ale ek kot li travay. Nou zouen andeor lekol ek bizin kasiet kot nou ale. Mo extra kontan li ek li finn exprim so lamour pou mwa. Mo kone se enn foli ki nou pe fer me nou pa kapav vi san nou kamarad.”

Nou interlokuter rakonte kouma zot inn zouen. Li dir ki Ashita inn rant profeser dan so kolez (nou pa pou devwale ki kolez) depi koumansman sa lane-la. Zot inn trouv zot kamarad premie fwa dan enn klas. Zot inn esanz numero telefonn ek inn rant an kontak. Zot osi kamarad lo Facebook kot saken inn rakont zot problem.

“O-komansman, Ashita ti pe donn mwa konsey apre ki monn explik li bann problem familial ki mo ena. Apre nou finn koumans kontan nou kamarad ek partaz bann moman ansam. Sa pa finn afekte mo letid ek nonpli so travay. Sel diferans se nou laz,” Vimal explike.

Apre ki zot inn konpran zot kamarad, Ashita inn dir Vimal ki zot laz pa permet zot vinn enn sel enn zour. Ashita inn dir Vimal bizin distanse ek lasosiete byin kriel. Malgre sa, Vimal pann bes lebra ek inn desid pou konfie avek nou pou demann lopinyon publik. Ki zot panse lo enn relasyon parey? Eski diferans zot laz zoue enn rol ladan?

Met enn komanter anba si zot ena kitsoz pou konsey Vimal. Li dan flou ek li pa anvi perdi Ashita. Mersi lepep.

Comments

comments