Plaine-Verte: Saki Enn Mamou Fer Avek So Nies Zaira 5 An Sokan, Revoltan Ek Degoutan

Feroza boulverse par konfidans ki so nies 5 an inn fer avek li. Tipti tifi-la inn fer bann revelasyon terib lo so tonton (frer so mama ki fini desede). Sa fer 2 an ki so mama inn mor.

Depi sa trazedi-la, tipti tifi-la ki nou prenom li kom Zaira, so ser ek so frer ek ena 5 ek 7 an finn res kot zot tantinn Aisha (ser zot papa). An revans, zot ti pe al kot zot granmer maternel pandan zot vakans lekol.

Me depi 2-3 zour, tipti Zaira inn sanz konportman. Li finn ranferm li mem ek paret perdi dan so bann panse. So tantinn pa finn tarde pou dekouver ki li pe kasiet enn sekre byin lour.

Kan linn interoz so nies, li aprann ki so tonton inn fer li subir bann servis sexuel. Aisha pa finn kwar so zorey. Li finn koumans poz li boukou kesyon, so nies inn rakont kalver ki so tonton inn fer li subir. “Mamou Sahir finn tir mo linz. Linn met mwa lo lili nani. Lerla linn mont lo mwa.”

Li rakont so tantinn ki linn dir sa so granmer maternel me li pa finn kwar so bann parol ek inn dir li: “Aret koz boukou sinon nana pou bat twa.”

Soke par bann revelasyon Aisha finn al stasyon lapolis Plaine-Verte, Zedi le 26 Oktob. Tipti Aisha, apre ki li finn examine par enn medsin lapolis Zedi apremidi, finn admet lopital. Tandi sispe-la, li pankor arete par lapolis ek aktivman reserse.

Comments

comments