Enn Gardyin Prizon An Detansyon Prevantiv Pou Drug Dealing

Pourcoomaren Poolay Moothoosawmy finn tradwir divan Bail and Remand court yer, Samdi le 28 Oktob. Enn akizasyon provizwar ‘drug dealing for the purpose of delivery’ finn retenir kont li.

Sa gardyin prizon-la, ki ena 43 an, finn arete yer. Repros li pou esay pas ladrog dan prizon petit-Verger. Pandan enn lafouy, ladrog sintetik finn dekouver dan so bann souvetman.

Inn perkizisyonn so kazie me pa finn trouv naryin inkriminan ladan. Pourcoomaren Poolay Moothoosawmy finn plase an detansyon prevantiv dan prizon Beau-Bassin.

Comments

comments