[Exclusive] Vacoas: Sneha 16 An “Li propoz mwa pou sorti ansam yer, azordi li dir li anvi mwa”

Sneha* (prenon fiktif), 16 an ek abit Vacoas, inn konfie ki enn ‘kamarad’ ki li kone depi enn bon letan inn propoz pou sorti avek li. Pa finn mem gengn 2 zour, ‘kamarad’-la ki ena 18 an ek abit larezyon inn propoz pou fer lamour avek li. Li rakonte..

Sneha inn mal dizer sa. Li ti ena konfians avek sa ‘kamarad’-la, enn denome Kartik, ek li finn kontan kan linn propoz pou sorti ansam. Li konfie ki linn panse Kartik inn apros avek li ek li pann mind pou sorti avek li. “Sa fer 4 an mo konn li. Li enn bon garson ki tou letan ti respekte mwa. Me apre ki linn kone monn kase avek mo ex, linn soutenir mwa boukou,” Sneha dir.

Nou interlokitris inn desid pou publie sa problem-la pou alert bann zen tifi. “Ena dimoun kapav bon kamarad avek twa. Me kan zot kone ki nou finn gengn problem dan nou relasyon avek kopin, zot montre zot soufrans ek soutyin. Kartik inn mem dir mwa kapav mo ex-kopin pa ti vo pou mwa ek mo pou gengn pli bon ki li. So landimin li propoz pou sorti ansam avek mwa,” Sneha azoute.

Nou viktim dir li nepli fer konfians avek bann ‘kamarad’ parey ek li met an gard bann lezot tifi so laz. “Sa laz-la nou ankor imatur ek mo aksepte. Me monn res bet kouma li kapav propoz pou sorti avek mwa apre 4 an ki li konn mwa ek zis kan monn kase. Monn soke kan linn dir ki li anvi mwa kan monn aksepte so bann propo. Lerla monn realize li anvi profit de mwa,” Sneha rakonte.

Kartik enn etudian parey kouma Sneha. Zame li finn tous Sneha pou sorti ansam, me zis apre ki linn kase avek so kopin, linn raprose. Sneha pa kone si li sinser ou pe profit sa sitiasyon-la. Nou finn konsey Sneha pou res lwin ek kone ki pou fer paski 4 an zot ti kamarad. Li posib ki Kartik anvi profit so febles ek riptir avek so ex.

“Kartik inn deza dir mwa li ena so kopinn me kan monn rakont li mo problem resaman, linn dir mwa ki li osi linn kase ek pena kopinn. Vu ki vakans pe rantre pou li, li dir nou kapav sorti ansam. Ek pa zis sa…mo espere zot konpran. Mo pa enn tifi koumsa ek sa inn boulvers mwa ziska mo nepli ena konfians lo bann kamarad garson. Ki zot konsey mwa. Mersi zot tou. Pa blie met enn komanter  ek mo pou lir diskretman,” Sneha demande.

Comments

comments