KFC Ebene: Jason “Guet ki zot montre lo pub ek ki mo gengne kan monn aste Chizza”

Jason* (non fiktif), ki ena 25 an ek abit Rose-Hill, inn apros nou yer pou fer nou par so mekontantman apre ki linn aste enn Chizza dan KFC Ebene. Li dir nou ki li pa serye ek pa ‘value for money’. Se enn arnak ki zot pe fer avek lepep.

Jason rakonte: “Vandredi aswar dernie apre mo travay, mo finn pass KFC dan Ebene pou aste enn Chizza. Ek mo finn aste lezot zafer osi ki ti korek. Zot inn plas mo Chizza vertikalman dan sak-la. Apre 3 minit kan monn rant lakaz, monn soke pou trouv leta mo Chizza. Mo pann mem manz li ek telefonn bann-la pou raport sa ka-la.”

Nou interlokuter dir ki enn responsab KFC inn dir zot pou donn li enn lot Chizza. Me Jason pa finn apresie sa ditou. Se pa premie fwa ki KFC pe arnak lepep. Ena enn lot personn ki finn apros nou mem zour pou raport enn ka similer.

“Mwa mo ti al KFC dan Saint-Pierre. Laba zot fer mwa atann 20 minit pou enn komann. Saki ou rode ou pa gengne, koumandir se bann-la ki fer swa ki ou pou manze. Ek ladan, koumandir manze-la tas dan lestoma. Delwil plin lo la. Saniter pa pe fer zot travay kouma bizin ek pe arnak dimoun,” nou deziem viktim dir.

Eski zot inn deza fer enn move lexperyans kot KFC ou tou letan zot inn satisfe ? Zot pa kwar inn ariv ler pou raport KFC pou so mank izen ek arnak ki li pe fer avek lepep ? Se nou ki klian ek se nou ki Le Roi. Met enn komanter anba si zot ena kitsoz pou azoute. Mersi lepep.

Comments

comments