Tranquebar: Li Abiz So Belfi 14 An Sexuelman, Mazistra Donn Li Enn Santans 3 An Prizon.

Enn mason 54 an finn kondane trwa zan servitud penal, par lakour intermediyer pou abu sexuel lo so belfi 14 an an 2014.

Sa abitan Tranquebar-la, ki ena 54 an, ti reponn de akizasyon divan lakour intermediyer. Li ti abuz so belfi an Juin ek le 2 Oktob 2014. Sa lepok-la li ti ena 14 an.

Pandan so prose, mason-la inn pled koupab. li ti prezant so bann exkiz avek lakour ek dir li regrete saki linn fer.

Belfi-la ti plase dan Rehabilitation Youth Centre par Child Development Unit apre ki so mama inn kase avek so boper. Boper-la finn antam bann demars pou rekuper so ex-fam so tifi. Apre sa tifi-la inn vinn viv ansam avek li dan Tranquebar.

Sinial for

Boper-la inn profit bann moman li ti tousel avek so belfi pou abiz li a de lokazyon. Sa ka-la finn raporte avek lapolis Pope-Henessy ek boper-la ti arete.

Dan so verdik, mazistra Vinay Appadoo soutenir ki deli-la ki akize-la finn komet byin grav.

“Ou finn abiz ou belfi ki ti kouma ou prop tifi. Anplis, li ti ankor miner. Lakour pa kapav indulzan anver ou. Bizin anvway enn sinial for ek protez bann zen tifi ek bann fam ki viktim abu sexuel,” mazistra-la fer resortir.

Comments

comments