Agresyon Barbar Urvashi Joygobhin: Lobok Ti Anvi Bril So Fam

Kevin Joygobhin pou res dan selil pandan 2-3 zour ankor. Bann anketer inn rezet so remiz an liberte pandan so konparisyon lakour Mahebourg Vandredi le 27 Oktob.

Interoze lo bann alegasyon agresyon so madam, Urvashi Joygobhin, li finn avoue ki linn ti ena lintansyon transform so madam kouma enn tors imin. Kifer? “Mo ti demann li pou port plint kont kiken pou viol, me li finn refize…”

Sispe-la, osi konu kom Lobok, bizin prezant divan lakour Zedi prosin. Alos ki enn sarz tantativ meurt inn retenir kont li, so prezume konplis, Alvesh Gundawree ki osi konu kom Banjo, touzour reserse par lapolis. Li res konekte lo so paz Facebook.

Depi lanwit Mardi ziska Merkredi, alos ki koup-la ti kot enn tantinn dan Plaine-Magnien, Lobok inn koumans bat so fam koutpwin ek bar feray avan bayonn li. Sa abitan Mare d’Australia-la inn anbark so madam 20 an dan loto so kamarad Banjo pou al La Nicoliere.

Loto Lobok finn sezi

De zom-la ti ena lintansyon zet li dan dilo. “Banjo inn dir mo mari pik mwa sinon mo lekor pou flote. Me zot pann resi, akoz ti ena dimoun laba,” Urvashi Joygobhin soutenir.

Banjo inn alos kondwir koup-la ziska Beau-Plan. De zom-la inn abandonn zen fam-la dan enn karokann avan sove. Ti ver 5hr dimatin. Fitir mama-la finn retrouve par enn sef-degar. Li finn kondwir viktim-la lopital lenor.

Vandredi dernie, enn lekip Criminal Investigation Division Plaine-Magnien inn interoz Urvashi Joygobhin. Loto ki apartenir a Lobok finn sezi. Interogatwar agreser-la pe kontinie.

Comments

comments