Dram Dan Cottage: Enn Gardien Prizon 33 An Met Pandi

Enn terib dram finn prodwir dan Cottage dan lasware Samdi le 28 Oktob.

Dapre bann informasyon ki nou finn gengne, enn gardyin prizon ki ena 33 an ek afekte prizon Melrose finn donn li mem lamor par pandezon dan so lakaz.

Se enn manb so lafami ki finn fer sa dekouvert makab-la ek inn alert lapolis. Ziska ler, pankor konn lorizinn sa dram-la. Lafami dan linkonpransyon.

Nou pou retourn avek plis detay kouma gengne.

Comments

comments