[Video] GRNO: Zot Leker Pou Plore Kan Zot Pou Konn Kalver Sa Mama-la

Naryin pa kapav explik kalver lafami Sobhee ki abit Grande-Rivière-Nord-Ouest. Sa lafami-la ena 9 manb ki viv dan enn lakaz tol.

Poosmawtee Sobhee, mama sa lafami-la, ena Jaypat, 46 an, dan so responsabilite. So garson Jaypat epileptik ek andikape. Li res zis lo so lili ek li kont lo so mama pou deplase. Se dan enn lamizer nwar ki sa lafami-la viv ek pa resi zouen de bout.

Video:

Poosmawtee Sobhee swet enn sel zafer – gengn enn lozman pou ki so garson kapav viv dan enn meye kondisyon.

Nou konfrer Inside News inn al rankontre zot.

Si zot anvi fer enn donasyon, zot kapav al vizit li dan GRNO.

Si zot pa anvi deplase, zot kapav fer enn donasyon online par kart kredi ou PayPal (si zot andeor Moris):

Nou pou fer leneseser pou kit larzan-la avek sa mama an detres-la. Mersi lepep.

Comments

comments