Aksidan Baie-du-Tombeau: Pasaze Vann-la Blese Grav

Finn arvi enn aksidan azordi gramatin, Mardi le 31 Oktob, dan Baie-du-Tombeau ver 6hr. Enn fourgonet inn rant an kolizyon avek enn bis konpagni United Bus Service. Parti gos fourgonet-la finn kraze konpletman par bis-la.

De pasaze dan veyikil aksidante-la inn blese grav. Zot inn transporte lopital SSRN ek finn admet. Enn parmi bann-la, enn zen zom 21 an, dan enn leta inkietan.

Lapolis inn ouver enn lanket.

Comments

comments