Crève-Cœur: Li Mor Dan Lopital Apre Enn Agresyon

Li finn lute ant lavi ek lamor pandan de semen dan lopital. Sa abitan Crève-Cœur-la, 55 an, finn desede azordi, Mardi le 31 Oktob.

Li ti agrese Montagne-Longue le 15 Oktob dernie. Sa ler-la, li ti an konpagni de kamarad kan enn diskisyon finn eklate.

De sispe-la finn arete par lapolis pou agresyon avek premeditasyon avan larg zot lo kosyon. Toutfwa, apre dese sa abitan Crève-Cœur-la, zot reserse par lapolis.

Comments

comments