Curepipe: Vimal 17 An “Miss lekol ki mo kontan nepli gengn kontak avek mwa..”

Vimal* (non fiktif), ki ena 17 an ek abit Curepipe, ti apros nou semen dernie pou rakonte ki ena dan so leker ek demann konsey avek nou. Li dir ki linn tonb amoure avek so miss lekol, nou denom li Ashita* (non fiktif) ek ena 22 an, ek so latet fatigue.

Plizir internot inn reazir ek inn donn li konsey. Boukou finn dir ki se lamour ek lamour pena laz. Ena finn mem donn konsey Vimal pou dir li konsantre lo so letid ek sa kapav mal fini pou li.

Ala ansyin lartik-la: [Exclusive] Curepipe: Vimal 17 An “Monn al kontan mo miss lekol. Li si li kontan mwa”

Azordi, nou interlokuter Vimal inn kontan zot tou inn reazir ek konsey li. Li konfie: “Mersi pou zot bann komanter. Monn byin apresie zot finn reponn mo apel. Apre sa publikasyon-la, Ashita inn koup tou kontak avek mwa. Mo pa kone kifer. Mo pe ankor atan so mesaz fer 4 zour.”

Vimal inn dir li pa konpran ki finn arive me Samdi dernie li finn gengn enn mesaz par Ashita ki zot bizin aret koze. Ek sa fer 4 zour ki zot pann zouen ek gengn kontak. Sa abitan Curepipe-la inn realiz boukou zafer. Linn desid pou rakonte.

“Mo ti blie dir zot ki Ashita ti pe byin promene avek mwa dan loto ki li ti pe loue. Se mo mem ki ti pe donn li larzan. Partou kot nou ale, mo byin donn li bann ti kado ek li byin kontan. Mo enn kamarad ti dir mwa fer atansyon paski li pe tir kas avek mwa. Mo pann kwar li me azordi monn realiz boukou zafer. Kapav linn koz vre ek Ashita finn kouyonn mwa,” Vimal rakonte.

Vimal dir kan mem sa li ankor kontan Ashita ek pe atann enn sinial avek li. Nou vitkim konfie li finn depans lao Rs 50 000 depi li avek li. Nou finn konsey li ek dir li kapav li ena lamour pou Ashita me miss lekol-la inn zis soutir larzan avek li. Nou finn dir li res prudan ek lwin.

Comments

comments