[Exclusive] Flacq: Nita, 28 an “Monn dekouver ki mo mari pe tronp mwa avek so enn koleg”

So lavi inn vinn amer. Li mama de zanfan ek enn fonsyoner dan enn konpagni prive. Nita* (non fiktif), 28 an, inn apros nou yer pou rakont so kalvel. Li ena de ti zanfan ki ena 3 ek 4 an. Li konfie avek nou…

Sa fer 5 an ki sa koup-la marye ek ena 2 zanfan.

Sa mama de zanfan-la dir: “Sa fer 5 an ki mo marye avek Sachin* (non fiktif ki ena 36 an). Nou ena 2 zanfan. Monn al dekouver ki li pe tronp mwa avek so enn koleg, enn denome Sheila ki ena 24 an. Mo ti ena doutans avan me mo dout inn vinn realite kan monn ekout enn konversayon ant mo mari ek Sheila.”

Nou viktim Nita dir li pa kone ki laport pou tape. Kan linn ekout sa konversayon, so dout inn vinn realite. Li finn konfie sa avek so gran ser. Aster preske tou manb pros lafami okouran sa sitiasyon-la.

“Nou finn koz avek Sachin me li pann gengn remors. Linn desid pou pran enn divors. Nita dir ki so misie inn tir pretex zour konze publik ek dir li ena ‘extra duty’ pou fer pou al zouen so koleg. Linn mem fer mwa pran enn loan pou aste enn loto,” Nita explike.

Nita so ser per pou sekirite Nita, ki mama de zanfan. “Monn desid pou demann publik konsey. Toulezour se mwa mem ki okip mo bann zanfan. Mo mari zame ti interese avek zot. Dan konversayon ki monn ekoute-la, mo mari inn promet so koleg pou separe avek mwa pou al viv avek li. Depi sa mo latet fatigue,” Nita dir.

Nou finn konsey nou viktim pou al de lavan pou enn divors pou pa afekte sa de zanfan inosan-la. Li finn remersie nou pou bann konsey ki nou finn done paski li ti dan nwar ek nepli kone ki pou fer. Ki zot panse lo sa? Eski li pou pran enn bon desizyon ou bizin kontinie explik so mari ki deklar sourd. Met enn komanter anba lepep. Mersi.

Comments

comments