Viol Alegue: Alan Viol Enn Kolezyenn, Gina Ek 15 An, Lo Enn Terin Vag

Li finn admet lopital Jeetoo Lindi le 30 Oktob apre ki li finn viktim enn viol. Sa zen tifi 15 an-la, ki nou prenom li Gina, finn finalman rakont so mezavantir a enn ofisie Child Development Unit (CDU).

Li rakonte ki so agreser, enn denome Alan ek abit mem lokalite, inn abuz li sexuelman lo enn terin vag, Dimans dernie ver 15hr. Ki finn pase sa zour-la?

So agreser inn propoz li pou akonpagn li enn plas. “Linn dir mwa ki bizin al rekiper larzan avek so ti frer.” Gina pa ti kone ki pou arive, ek linn aksepte al avek li.

Lo larout, Gina dir, li finn remarke ki Alan inn sanz parol. “Letan monn demann li kot nou pe ale, li finn dir mwa swiv li.” Alan, Gina kontinie, inn vinn agresif enn sel kou. “Linn dir mwa ki ena enn kouto avek li. Ek li pou bles mwa si mo pa aksepte so bann exizans.”

Dapre Gina, so agreser inn tren li par fors lo enn terin vag pre kot enn montagn. Se laba ki li finn viole par Alan ek inn subir bann sevis sexuel.

Viktim-la finn examine par enn medsin lapolis. Lanket pe kontinie lo sa zafer-la.

Comments

comments