Baie-du-Tombeau: Saki Enn Group Miner Fer Avek Sa Tifi 7 An-la Sokan Ek Inpardonab

Ena konsternasyon dan Cité Florida, Baie-du-Tombeau. Enn tipti tifi 7 an finn viktim sodomi yer, Merkredi le 1er Novam. Li finn admet lopital lenor. So bann prezume agreser, de zenes larezyon ki ena 7 an ek 13 an, aktivman reserse par lapolis.

Tifi-la, akonpagne avek so mama ek tantinn, inn donn enn depozisyon stasyon lapolis lokalite. Li rakonte ki li ti dan zardin zanfan yer, ver midi, kan de lezot garson inn invit li pou zoue. Me li finn refuze.

Adolesan 13 an-la finn amen li dan enn touf pou dir li vinn zoue. Tou le de garson inn alos tir so linz lo li, avan fer li subir bann sevis sexuel.

Answit, tipti tifi-la rakont bann anketer, so bann agreser inn sodomiz li. Bann miner-la inn osi donn tifi-la plizir kou lo so figir, kan li ti pe debat. Apre sa, zot inn les li tousel ek kumsa mem dan zardin-la. Tipti tifi-la inn bizin retourn so lakaz ek mars lo simin Baie-du-Tombeau touni.

Kan linn ariv kot li, tipti tifi-la inn rakont tou avek so mama. Zot inn imediatman al stasyon lapolis lokalite pou raport sa ka-la. Kan zot inn alerte, lapolis inn inform enn responsab Child Development Unit. Responsab-la inn asiste depozisyon tipti tifi-la, dan prezans so mama.

Nou finn aprann par ayer ki bann polisie finn al kot paran bann miner inkrimine-la, me zot inn sove sa ler-la. Dapre tantinn viktim-la, adolesan-la ena bann problem ek li finn bizin aret lekol. Li ti pe brutaliz bann zen dan larezyon.

Comments

comments