Plaine Verte: Kan Enn Polisie On Duty Aste Enn King Robert !

Yer, Merkredi le 1er Novam, ti enn zour konze publik ek dan enn stasyon lapolis, fet ti pe kontinie ek lo randevou.. avek lo kart menu ti ena King Robert !

Ti ver 10hr54 sa zour-la. Enn veyikil lapolis, lo ki ti ekrir Plaine-Verte Police Station, imatrikule 194 RM 09, ti aret lari Poudrière ki trouv 20 met pli lwin avek lantre supermarse Shoprite.

Enn polisie, ki ti met so uniform ek enn pull, inn desann ek rant dan sa supermarse-la. Li diriz li mem drwat lo reyon kot bann labwason alkolize inn expoze. Li pran enn boutey whisky King Robert ek al direk lo lakes…

An mem tan, nou trouve ki bann kontrol routinn pe diminie ek bann kontravansyon pe drese.

Bann voler ek bann malfra pe fer bal ek bann sitwayin menase, ki pa pe trouv proteksyon ek sekirite. Kan pou telefonn lapolis, zot pou dir veyikil pena ou pran 30 minit pou vini. Apre lamor, latizann.

Inspekter Shiva Coothen depi Police Press Office ti dan enn fonksyon azordi gramatin ek pa finn kapav gengn so versyon de-fe. Nou pou retourn lo la apre.

Comments

comments