Rivière-du-Rempart: Farheen “Zot inn vid lalkol dan mo labous ek saken so tour inn viol mwa”

Li finn viv pli pir moman dan so lavi. Enn retarde mantal, 33 an, ki abit rezyon lenor, inn admet lopital SSRN, Pamplemousses. Li finn viole par trwa zom Lindi kan li ti pe retourne depi dispanser.

Enn parmi bann sispe.

Bann fe-la finn deroule dan Rivière-du-Rempart, dan lakaz enn parmi bann sispe. So bann agreser inn filme sa sen-la. De sispe finn arete ek trwaziem-la reserse.

Farheen (prenon modifie) ankor dan sok. Sa retarde mantal-la ti kit so lakaz Lindi ver 9hr30 pou al Health Centre Rivière-du-Rempart pou bann tretman.

Li finn kit sant-la ver 10hr15 pou rant kot li. Kan li finn ariv Schoenfeld Road, Moorli R., ki Farheen kone byin, finn interpel li. Dan so depozisyon, Farheen dir bann anketer ki Moorli inn invit li so lakaz. “Akoz mo konn li, monn ale. Me kan monn ariv kot Moorli, de zom inn vini. Zot finn trap mwa ek zot finn vid labwason alkolize dan mo labous ek zot dir mwa si mo fer tapaz, sitiasyon pou agrave,” fam-la rakonte.

Li azoute ki Moorli ek so de kamarad inn par laswit amen li dan enn lasam kot zot inn viol li saken so tour. Dapre viktim-la, agresyon sexuel-la finn filme lo enn telefonn portab. “Zot finn dir si mo al denons zot lapolis, zot pou difuz video-la pou gat mo reputasyon,” li presize.

Apre ki linn donn so depozisyon, li finn transporte lopital SSRN, Pamplemousses, kot linn admet. Li finn examine par enn medsin lezist.

Mardi, lapolis Rivière-du-Rempart inn prosed a larestasyon Moorli R. (36 an) ek Rajkumar I. (34 an). Moorli R. inn explik bann anketer ki li finn zis flirt avek Farheen ek ki se so de kamarad ki finn gengn rapor sexuel avek li. Rajkumar I. finn arete Mardi apremidi ek nie bann alegasyon ki finn fer kont li.

Moorli R. inn konparet divan lakour Pamplemousses kot enn sarz provizwar viol inn retenir kont li. Lapolis inn obzekte so remiz an liberte kondisyonel ek li finn rekondwir dan selil polisiyer. Ek so konplis Rajkumar inn plase an detansyon ek inn konparet divan Bail and Remand Court Merkredi kot linn inkulpe. Trwaziem sispe-la touzour reserse par lapolis.

Lanket mene par Sub-Inspector Gooljur, plase sou soupervizyon asistan surintandan lapolis (ASP) Boodhun.

Comments

comments