[Video] Dan Enn Kolez Moka: 2 Zen Etudian Laguer

Enn parmi nou bann fans inn anvway nou enn video ki finn deroule dan enn kolez leta dan Moka. Nou pena detay kan sa finn deroule me nou trouv 2 zen zelev, enn ladan an uniform, pe laguer.

Saki pli sokan ladan, bann lezot zelev pe ankouraz zot pou laguer. Enn parmi ladan dir: “Laguer lo lerb, pa pou ena blese sa.” Plizir parmi inn dir bez koutpwin.

Video:

Dapre informasyon nou finn gengne, se bann zelev ki pe diskite akoz enn zafer sintetik. Li byin grav saki pe ariv dan nou lekol. Ki zot panse lo sa?

Comments

comments