Aksidan The Vale: Ridwan 19 An Ti Enn Bon Vivan. RIP.

Finn ariv enn aksidan larout dan The Vale yer apremidi, Zedi le 2 Novam, dan The Vale. Dapre premie indikasyon lapolis, ti ena 6 personn dan veyikil-la, ki finn fer enn sorti derout apre enn ronpwin. Loto-la inn fer plizir tono avan terminn so kours kat larou dan ler.

Parmi bann blese, finn ena 2 blese byin grav ek enn mor. Bann lezot blese ankor ospitalize dan lopiral lenor. Viktim-la apel Ridwan, 19 an ek enn abitan Pont-Lardier. Dapre bann pros, li ti enn zen zom trankil ek bon leker. Li ti enn bon vivan ek devoue kote ledikasyon. Ridwan ti pe frekant New Educational College ek ti pe fer Lower Six.

Dapre enn profeser, Ridwan ti enn garson zantiy ek travay dir dan klas. Li ti meyer etudian kote IT kan li ti gengn so rezilta SC lane dernie. Li finn osi gengn plizir pri pou so School Certificate. Li ti fer fierte so lekol. “Li pa ti merit mor sa fason-la,” so profeser konfie.

Ridwan ti ankor zen ek ti ena enn lavenir briyan divan li. Li ti enn zelev model pou bann lezot ek posed tou kalite neseser pou vinn enn bon sitwayin pou so fitir karyer. Apre lamor trazik ek subit so papa, azordi so mama perdi so garson Ridwan.

Viktim-la les deryer li enn mama vev ki finn soke ek abat apre sa dram-la. So funeray inn fer 10hr30 azordi, Vandredi le 3 Novam. Nou sinpatiz avek lafami ki andey. Nou konsey bann lezot sofer, sirtou bann zen sofer, pou montre prev prudans lo larout ek tir lexanp.

Comments

comments