Enn Papa Viol So Tifi 12 An: “Linn viol mwa plizir fwa plizir plas”

Revelasyon sokan. Enn tifi 12 an alegue ki li finn viole a plizir repriz par so papa. Sa abitant vilaz Malabar, dan Rodrigues, inn raport sa ka-la stasyon lapolis Grande-Montagne, Merkredi le 1er Novam, dan prezans so tantinn ek enn ofisie Family Welfare and Protection Unit.

Tribunal Port-Mathruin

Papa-la, enn kwizinie ki ena 35 an, finn arete mem zour. Li pou prezant divan lakour Port-Mathurin azordi, Vandredi le 3 Novam, sou enn akizasyon provizwar ‘sexual intercourse with specified person.’

Dan so depozisyon avek lapolis, zen tifi-la explike ki li viv avek so tantinn, ki ena 60 an, depi 4 an. Pli presizaman depi so bann paran inn separe. Li pas wiken kot so papa.

An 2016, li azoute, alos ki li ti lakaz kot so papa dan Roche-Bon-Dieu, li finn abuze par so papa. Zen tifi-la toutfwa dir ki li pa rapel dat exak.

Residivist

Li soutenir ki sa lane-la, so papa inn residive a plizir repriz. Dernie agresyon sexuel ki li finn viktim remont a Septam, li presize.

Zen fam-la dir li an mezir indik lapolis bann diferan landrwa kot bann fe inn prodwir. Li finn examine par enn zenekolog. Ka-la inn refere a enn Police Medical Officer, ki pou sorti Moris.

Lanket lapolis kontinie dan sa zafer-la.

Loading...

Comments

comments