[Exclusive] Goodlands: Fardeen 27 An “Mo lamour pou Amina inn vinn koumadir enn pomdamour gate”

Linn plin dan enn relasyon kot zis so tousel pe fer tou. Fardeen* (prenon fiktif), enn antreprener ki ena 27 an ek abit Goodlands, inn apros nou azordi pou rakont so kalver apre 10 an an relasyon avek Amina, 24 an ek abitant Port-Louis.

Fardeen inn konfie ki li nepli resanti enn lamour resiprok apre 10 an lamour ki linn partaze avek so kopinn. Li ti tonb amoure avek Amina an 2007 kan li ti pe fer Upper six ek so kopinn ti ena 14 an sa lepok-la. Se Amina* (prenon modifie) ki ti propoz li ek zot ti zouen dan Goodlands apre ki zot ti fer konesans lo Facebook.

Tou ti korek okomansman me so kalver inn koumanse depi ki Amina inn rant universite. “Li nepli mem personn. Li nepli trouv letan pou mwa. Mo santi mo leker lour paski li nepli ekout mwa. Amina inn vinn indepandant ek li fek rant travay kot monn dir li mo pa kontan so lanvironnman travay,” Fardeen explike.

Depi Fevrie 2017, li travay Ebene dan enn sant dapel. “Li koumans sorti aswar. Li pa telefonn mwa. Monn fini fer li zouen tou mo lafami ek zame monn zouen enn manb so lafami. Li dir mwa apre kan li korek kote finans ki li pou al de lavan avek nou relasyon. Mo extra anvi zouen so bann paran pou koz lo nou relasyon. Omwin nou fer enn reunion fami ou pas enn bag, mo latet ti pou anplas. Me Amina nepli konpran mwa,” Fardeen konfie.

An Juin, Fardeen inn desid pou fianse avek Amina me linn refuze kategorikman. Bann paran Fardeen inn demann li kan li pou marye ek kan li pou al de lavan avek Amina. Me nou interlokuter pena repons ek li dan nwar. “Mo panse so lespri inn sanze depi linn rant travay. Depi li kolez monn ankouraz li pou aprann ek rant universite. Tou monn fer pou li,” li dir an larm.

Ena plizir zafer inn sanze dan zot relasyon kot Fardeen pa kapav inpoz lo so kopinn Amina. Zot inn asize ek koze me so kopinn fer latet dir ek touzour tir pretex ki apre pou fianse ou marye. “Li sorti aswar pena ler. Mo pa dout li me ena kitsoz kinn sanze. Monn mem donn li enn loto pou roule. Monn investi boukou kote so ledikasyon. Aster kan mo leker lour ek anvi al de lavan avek nou relasyon, li kas mo leker. Mo lamour pou li inn vinn koumandir enn pomdamour. Res zis pou fer enn rougay,” Fardeen explike.

Linn apros nou pou konsey publik. Eski zot kapav konsey Fardeen? Met enn komanter anba li pou lir. Fardeen pann rakont sa zafer-la ni so bann pros ek kamarad. Linn koumans gengn depresyon ek so latet fatigue toulezour. Mersi lepep.

Comments

comments