Grand-Bay: Li Kokin So Lafami Avan Disparet. Mehen Asmal ‘WANTED’ Par Lapolis.

Mehen Asmal alias Sachin porte mankan depi trwa semen. Apre ki linn kokin so lafami linn disparet. So madam inn port plint stasyon lapolis Grand-Bay. Depi sa, li missing ek ‘wanted’ par lapolis pou eskrokri.

An Aout, Nirvesh, ki enn bon kamarad avek li, ti fer enn deal avek Mehen pou enn veyikil ki ti pe kout Rs 300 000. Nirvesh inn donn li larzan me pa finn pran ‘horse power’ avek li. Li bon zot kone ki zot de bon kamarad ek linn fer li konfians. Apre enn sertin tan, Nirvesh inn realize ki Mehen inn arnak li.

Kan linn al guet Mehen, linn retourn li zis Rs 150 000 dan Rs 300 000 ki li ti donn li. Me ziska azordi, li pann gengn so lot trans larzan (Rs 150 000) ek Mehen inn disparet lo map. Nou viktim Nirvesh inn desid pou port plint stasyon lapolis Grand-Bay pou eskrokri.

Si zame zot ena kit informasyon lo Mehen, ki missing ek ‘wanted, zot kapav telefonn lapolis lo 999. Oubyin telefonn stasyon Grand-Bay lo 263 0062. Zot kapav kontakte misie Nirvesh osi lo so numero portab 5765 5584.

Comments

comments