Port-Louis: Enn Zen Zom 29 An Amen Enn Prostitue Pansyona. Saki Ariv Li Laba Inpansab.

Stephan Arnaud, enn mekanisyin ki ena 29 an, inn fer enn move surpriz. Li ti anvi pass enn bon letan me enn prostitue inn kokin tou saki ti ena avek li.

An efe, zen zom-la finn fer aranzman avek zen fam-la pou enn parti lazam dan ler. Tou le de finn donn randevou dan lapremidi Merkredi li 1er Novam dan enn pansyona, ki trouv dan Port-Louis.

Apre ki zot inn gengn relasyon, Arnaud inn ferm lizie pou enn moman. Kan linn leve, li remarke ki Elora pa ti akote li. Li finn soke ek koumans rod li.

Enn ti moman apre, li konstate ki enn som Rs 1 600 inn disparet. Li finn panike ek koumans rod so portab pou telefonn zen fam-la. Li soke ankor ek pa trouv so portab.

Me kouma nou dir ki enn maler pa vinn tousel, linn realize ki zen fam-la inn kokin so portab osi inn ale. Valer lapert ki Arnaud inn fer estime a Rs 17, 600. Lapolis inn ouver enn lanket.

Comments

comments