Tantativ Sodomi Lo Enn Tifi 7 An: “Si linn fer kitsoz li ava al ferme,” Papa Adolesan 13 An Dir

So garson, li dir, pa enn zanfan normal. “Mo zanfan malad, li ena problem mantal. Lekol mem li pa ale paski li kraz partou laba.” Se samem ki papa sa adolesan 13 an-la alegue apre ki enn tifi 7 an inn akiz so garson 13 an pou tantativ sodomi.

Sa papa ki ena 40 an parla li kategorik: “Si linn fer kitsoz, li ava al ferme,” linn dir sa lo figir so garson. De garson ki finn inkrimine dan sa zafer-la finn al stasyon lapolis Baie-du-Tombeau ankor enn kou azordi, Vandredi le 3 Novam.

Nou finn rankontre papa adolesan 13 an-la dan Cité Florida Zedi le 2 Novam. Papa sa lafami-la explike ki so garson inn fer serman ki li pa inplike dan sa zafer-la. “Kan inn ariv sa, monn apel li monn demande ek linn dir mwa ki li ti pe zoue playstation kot enn kamarad.”

Dayer, sa adolesan 13 an-la soutenir ki “enn lot garson kinn pran tifi-la inn al deryer bistop…” Dan prezans so papa, prezume violer-la dir li pa inplike apre ki finn fer bann alegasyon kont li. “Kan mo ti pe zoue, enn lot kamarad inn apel mwa, linn dir mwa vinn guete kinn arive deryer bistop. Ler monn al guete, tifi-la ek mo kamarad ti touni ek mo kamarad ti pe bat li kalot. Monn sove depi laba…”

“Sakenn pou met tor lor so kamarad la”

Enn kou, bann manb lafami ‘kamarad’ inkrimine-la sorti depi zot lakaz. Apre sa, finn ena enn viv diskisyon. “La, saken pou met tor lo so kamarad la. Saken pou rod protez so piti,” enn fam dir ankoler. “Nou pa kone mem kinn arive, paski isi kouma ou pe trouve tou zanfan pe zoue ansam.”

Dapre fam-la, depi gramatin (yer, Zedi le 2 Novam), so de neve dan stasyon lapolis Baie-du-Tombeau an konpagni zot paran. “Lapolis pe ramas enn par enn pe ale pou kesyonn zot ek pou konn laverite.”

Comments

comments