Aksidan Cap-Malheureux: Enn Malgas Tap Avek Enn Fami Suedoise; Sofer Pozitif Pou Lalkol

Finn ariv enn aksidan yer, Vandredi le 3 Novam, ver 17hr dan Cap-Malheureux. Trwa Suédois, enn papa ek so de zanfan, enn tifi ki ena 11 an ek enn garson ki ena 13 an, finn tape par enn fourgonet.

Blese, zot inn kondwir klinik Wellkin kot zot inn admet. Garson-la dan swin intansif.

Sofer veyikil-la enn malgas ki anplwaye dan enn konpagni textil. Li ti lo volan fourgonet konpagni-la kan aksidan-la finn prodwir.

Sa resortisan etranze-la finn fer enn lalkol test ki finn revel pozitif. Li finn plase dan selil degrisman. Lapolis Grand-Baie inn ouver enn lanket.

Comments

comments