Enn Fam Ant Lavi Ek Lamor Apre Ki So Mari Bril So Parti Intim Avek Lasid

Enn fam retrouv li ant lavi ek lamor apre ki li finn atake par so mari avek ki li viv separe.

 Sa terib insidan-la finn prodwir dan enn vilaz Behrin dan Uttar pradesh dan lenor pey-la.

Koup-la ti marye depi 7 an ek ena de zanfan me ti pe viv separe depi inpe letan.

Apre ki linn refuz pou dormi avek so mari, enn denome Ved Pal, mama sa lafami-la inn pey enn pri byin for.

So mari ek Ajay Pal, so frer, inn pran enn revanz byin kruel kont madam-la. Zot inn vers lasid lo so bann parti intim ek so lakwis.

Se papa viktim-la ki finn kondwir li lopital. Kedar Singh finn informe lo sa sitiasyon-la par bann vwazin ki finn konstat dega ki finn arive.

“So leta kritik,” enn port-parol lopital inn indike.

M. Singh inn port plint kont so zann. Lapolis inn ouver enn lanket.

“Lapolis pe aktuelman rod bann responsab aktivman,” port-parol lapolis Harish Chandra deklare.

“Nou pe esay determinn si finn servi lasid mem pou komet sa krim-la,” li azoute.

Nou espere ki bann koupab sa krim abominab-la arete pli vit posib pou puni zot.

Loading...

Comments

comments