Enn Group Zom Viol Sa Fam-la Pandan Plizir Ler-Tan, Lapolis Pa Fer Naryin

Dan l’Inde, enn zen fam 19 an finn viole par enn group 4 zom pandan 3 zer tan.

 Me orer pa fini pou li.

An efe, zen fam-la inn rakont sa terib zistwar-la avek trwa diferan stasyon lapolis ek oken azan polisie pa finn kwar so zistwar, mem si de paran zen fam-la travay pou lapolis.

Enn polisie inn mem oze dir zen fam-la ki zot pou pran li serye si li amen omwin 2 parmi so bann agreser ek inn propoz li pou puni zot avek led so bann paran.

Times of India inn raporte ki enn polisie depi Bohpal inn sispann pou pa pran kont bann akizasyon zen fam-la.

Sa insidan troublan-la finn prodwir Mardi dernie ver 19hr.

Se enn zom ki deza akize pou meurt enn zanfan, Golu Bihari Chadhar, ki finn trap lamin zen fam-la ek inn fors li pou swiv li.

Zen fam-la inn debat ek enn lot konplis, enn denome Amar Ghuntu, inn vinn nutraliz li.

Zen fam-la inn mem esay bat so de agreser kout ros.

Chadhar finn answit kit sen-la avan revinn avek de lezot zom.

Se lamem ki sa group 4 zom-la inn viol fam-la.

Kouma viktim-la inn resi sove, li finn imediatman al stasyon lapolis pou raport sa krim orib li finn viktim.

Me personn pa finn kwar so zistwar akoz li ti koumandir enn fim.

Se apre ki linn vizit enn trwaziem stasyon lapolis ki zen fam-la inn trouv so de agreser.

Avek led so bann paran, zen fam-la inn resi nutraliz zot ek amen zot stasyon lapolis.

Lot de agreser-la finn arete par lapolis zis apre sa.

Loading...

Comments

comments