Aksidan Mortel Forbach: Enn Dernie Au Revoir Riedewaan, 19 An

Zot sorti inn vir an dram Zedi dernie. Kat zenes ki ena ant 18 ek 21 an finn viktim enn terib aksidan dan Forbach. Trwa parmi zot, ladan sofer loto-la, finn sorti avek bann blesir, me katriem pasaze, Riedewaan Marie, 19 an, inn desede dan lopital SSRN. So funeray inn fer Samdi le 4 Novam.

Dan Bel-Air-Rivière-Sèche, kot viktim-la abite, pros ek kamarad ti vinn rann li enn omaz. Le 26 Novam lane dernie, so papa, Clement Marie ki ti ena 60 an, ti rann lam lopital Flacq apre enn aksidan. Li ti ranverse par enn loto dan Bel-Air.

Riedewaan Marie les deryer li so mama ek enn ser 22 an. Sa zen zom-la ti pe fer HSC dan new Educational College ek ti anvi fer enn karyer kouma dekorater interyer. Dapre so lafami, li ti enn bon vivan.

Bann zen zom-la ti pe retourn depi enn randone kan zot loto inn derape dan Forbach. Veyikil-la, ki ti pe kondwir par pros Riedewaan Marie ki ena 19 an, finn retrouv li kat larou dan ler. Kat viktim-la inn transporte lopital SSRN dan Pamplemousses, me zis trwa parmi zot inn kapav rant kot zot apre bann swin neseser.

Sofer loto-la inn fer enn lalkol test ki finn revel negatif. Li ti gengn so permi kondwir inn gengn 2-3 mwa selman. Zen zom-la inn konparet divan tribunal Pamplemousses kot enn akizasyon provizwar omisid involonter inn retenir kont li.

Gengn vertiz

Sofer veyikil-la inn retrouv liberte kondisyonel apre ki linn fourni enn kosyon Rs 10 600. Dan so depozisyon stasyon lapolis Plaine-des-Papayes, linn explike ki linn gengn enn vertiz avan perdi kontrol so loto. “Kouma inn ariv ronpwin, monn trouv nwar ek monn perdi kontrol,” sofer-la dir.

Lotopsi ki finn pratike par medsin lezist lapolis, Dr Maxwell Monvoisin, inn atribue dese Riedewaan Marie a bann multip blesir. Bann pros viktim-la zot dan linkonprenasyon. “Touletan zot abitie sorti ansam, zame zot pa gengn oken problem…”

Comments

comments