Beau-Bassin: Saki Ariv Sa Koup-la Pou Fer Zot Revolte

Finn ena enn aksidan dan Beau-Bassin yer apremidi, Samdi le 4 Novam.

Enn koup ti pe travers simin lo enn ‘cross-here’ kot bann otomobilist inn arete pou les zot traverse. Me enn motosiklist inn double tou bann veyikil avan tap anplin avek sa koup-la. Motosiklist-la pa finn arete ek sove.

Lapolis Beau-Bassin finn alerte ek zot inn mande sur plas. Ti ena enn group personn pou ed sa koup-la. Lanbilans osi inn mande sur plas ek zot inn transport bann blese-la pou gengn premie swin lopital.

Dapre bann temwin ki ti sur plas, pa ti ena oken dokter ki finn akonpagn lanbilans-la. Erezman, li pa ti grav ek bann blese-la pe retabli. Motosoklet-la inn roul lo misie-la so vant pou resi sove.

Madam-la inn gengn enn sok ek gras a bann dimoun ki ti prezan laba, zot inn korek ek gengn bann swin neseser. Li pa ti pe kapav koze ek reazir.

Nou fer enn apel tou bann otomobilist ek motosiklist pa double avan enn ‘cross-here’. Tou letan ralanti paski ou pa kone si dimoun pe koumans traverse deryer ou divan enn veyikil ki finn arete. Fer pas sa mesag-la ek partaz lartik-la lepep. Sa kapav fer enn dimoun konpran.

Loading...

Comments

comments