[Exclusive] Pailles: Bryan 18 An “Mo fam so papa dir mo pou kit li kan li ansint..”

Bryan* (prenon modifie), 18 an ek abitan Pailles, inn apros nou pou rakont so soufrans dan lamour pou so kopinn Jenna, 17 an ek abitant Baie-du-Tombeau. Li konfie ki li pe gengn boukou problem avek lafami Jenna ek li rakont so kalver…

Nou interlokuter inn zouen Jenna koumansman Oktob sa lane-la ek depi sa zot inn tonb amoure. Sa zen zom-la inn koumans gengn problem avek lafami Jenna apre ki linn sove pou vinn zouen li. “Zot mont so latet kont mwa ek zot dir ki mo pa enn boug serye pou frekante. Kan li tonb ansint mo pou kit li ek mo enn vander ladrog,” Bryan dir.

Vu ki zot pa gengn zouen, enn zour Jenna inn kap kour pou zouen Bryan ek zot inn pas enn apremidi ansam. Sa zour-la, Jenna so papa inn gengn call depi so kour kom kwa Jenna pann vini. Papa-la inn pran enn sofer, ek 5 dimoun ankor pou rod Bryan. Me zot pa finn trouv li. Jenna inn dir Bryan ki so papa inn menas pou kidnap li ek bat li dan enn karokann, apre ki linn rant lakaz.

Enn semen apre, Jenna inn sorti kour pou al zouen Bryan ek rakont li kinn arive laba. “Dan kour, so rekter inn menas pou bat Jenna ek inn mal koz avek li. Linn menas pou met li deor depi sa kour-la. Kan Jenna so papa inn kone li avek mwa, linn telefonn mwa pou dir ki li pou bat Jenna. Mo latet inn fatigue, ” Bryan explike.

Apre ki Jenna inn rant lakaz, so papa inn konfiske so portab. Bryan inn dir nou ki linn sipliye papa-la pou pa bat so tifi. Me apre enn semen, Jenna inn re-gengn so portab pou servi.

Bryan rakonte ki li ti supoze zouen so lamour Jenna le 1er Novam ek zot pa finn resi. Zot inn zouen le 2 Novam. “Jenna ti kot so granper pou al simitiyer ansam. Ek linn dir mwa vinn zouen li laba. Apre enn moman, Jenna inn al kone zot pa pou resi al simitiyer akoz so granper ti al aeropor ek linn tarde. Malgre sa, linn dir mwa vinn guet li. Kan monn ariv laba, monn trouv so papa ek linn menas pou bat Jenna si nou zouen ankor,” Bryan konfie.

Jenna inn plin avek sa sitiasyon-la ek inn menas pou swiside. Sa zour lamem linn mont lao lakaz pou zet so lekor. Me apre, tou inn korek. Bryan inn konsey Jenna pou met enn plint kont so papa akoz linn bat li. Dan stasyon lapolis Roche-Bois, zot inn apel papa-la apre ki Jenna inn rakont so kalver, zot inn osi telefonn Bryan pou vinn stasyon.

“Monn al stasyon Roche-Bois ansam avek mo frer apre ki monn konfirm sa zafer-la avek stasyon Pailles. Mo kone so papa kapav fer mwa ditor, ek monn pran prekosyon monn met enn lantre stasyon Pailles. Andeor stasyon Roche-Bois, zot inn koz avek mwa ek konfirme si tifi-la gengn bate. Apre sa, papa-la inn dir mwa amen mo lafami kot li pou fer enn reunion so Samdi prosin,” Bryan rakonte.

Samdi, savedir yer le 4 Novam, Bryan inn al kot lafami Jenna akonpanie avek so frer. “Laba zot inn mal koz avek mwa akoz monn vinn enn reunion fami avek savat. Zot inn demann mwa si mo pou kapav pran Jenna so sarz, ek monn dir oui. Zot sorti enn lafami ris me mwa mo enn zanfan mizer. Apre enn kozri, tou le de lafami inn tonb dakor,” Bryan konfie.

Bryan inn dir nou ki Jenna ti dir so papa fer enn promes apre dese so mama. Li ti dir so papa pa rod enn lot dimoun dan so lavi me papa-la inn kas so promes. Depi sa, Jeena so latet fatigue ek li maltrete par so papa. “Jenna so papa pran so madam ki res La Reunion pli kont. Zot inn dir mwa amen tou lafami lot semen me mo pa kone ki pou fer apre ki papa-la inn maltret mwa ek inn bles mo leker,” Bryan dir nou an larm.

Jenna inn dir Bryan ki li anvi marye avek li ek anvi vinn res kot li. Bryan inn desid pou konfie sa avek nou ek zot lepep, aster li demann zot inpe konsey ki li pou fer. Li travay kouma anfle kamion ek so kopinn res lakaz. Eski zot pou kapav al de l’avan avek zot relasyon? Met enn komanter anba lepep. Mersi boukou.

Loading...

Comments

comments