Aksidan Grav Bois-Rouge: Sofer-la Transporte Lopital

Finn ariv enn aksidan lo otorout Bois-Rouge azordi, Lindi le 6 Novam. Enn loto nwar inn fer enn sorti derout kan li ti pe al dan direksyon lenor.

Dapre bann pasan, sofer veyikil-la finn blese grav. Linn transporte lopital par bann pasan.

Veyikil-la inn travers parape avan aterir dan enn kanivo. Loto-la inn andomaze net. Bann temwin indike ki loto-la inn derape, ki finn provok sa aksidan-la.

Lapolis inn ouver enn lanket pou determinn koz sa aksidan-la.

Loading...

Comments

comments